Suurin osa kotimaisesta maidosta tuotetaan tavanomaisilla maitotiloilla. Eläinten hyvinvoinnin arvioiminen eri tuotantomuodoissa on vaikeaa, koska hyvinvoinnin perustason ylittäviä, yksiselitteisesti sitovia tuotantomuotoon kohdistuvia määräyksiä on lähinnä vain vasikoiden kohtelussa ja lehmien kesälaidunnuksessa.

Tähän oppaaseen on otettu mukaan myös vapaaehtoiseen sopimustuotantoon perustuvat Juustoportin Vapaan lehmän maito sekä Lidlin Ilona-maito.