Suurin osa kotimaisesta maidosta tuotetaan tavanomaisilla maitotiloilla. Luomumaitotilojen osuus on pieni. Eläinten hyvinvoinnin arvioiminen eri tuotantomuodoissa on vaikeaa, koska hyvinvoinnin perustason ylittäviä, yksiselitteisesti sitovia tuotantomuotoon kohdistuvia määräyksiä on lähinnä vain vasikoiden kohtelussa ja lehmien kesälaidunnuksessa.

Siksi tähän oppaaseen on otettu mukaan myös vapaaehtoiseen sopimustuotantoon perustuva "vapaan lehmän” maito sekä kuvitteellinen ”lentävän lehmän” maito, jota useilla tiloilla tuotetaan, mutta jota ei erikseen pakata ja myydä.